Integritetspolicy

Luna Norge AS og selskapene som inngår i Luna-konsernet behandler personopplysninger om personene som besøker og bruker våre digitale plattformer og tjenester.

Luna Norge AS beskytter den personlige integriteten og arbeider for å holde et høyt beskyttelsesnivå ved all behandling av personopplysninger. All behandling av personopplysninger i Luna skjer i henhold til gjeldende lov. Denne integritetspolicyen beskriver hvordan vi behandler dine personopplysninger og gjelder for alle Luna-konsernets nettsider, mobilapper og plattformer i sosiale medier (heretter kalt «Digitale Kanaler»).

Ved å besøke/bruke noen av våre Digitale Kanaler samtykker du til at vi behandler dine personopplysninger i samsvar med det som fremgår nedenfor.

Hva er en personopplysning?

En personopplysning er all informasjon som direkte eller indirekte sammen med annen informasjon kan knyttes til en i dag levende fysisk person. Det innebærer at opplysninger som for eksempel navn og kontaktinformasjon utgjør personopplysninger.

Hvilken type personopplysninger samler vi inn, og hvordan brukes de?

Når du besøker/bruker eller kommuniserer med oss i våre Digitale Kanaler, kan vi samle inn opplysninger om deg som navn, postadresse, e-postadresse, mobilnummer og geografisk posisjon. Hvis du melder deg på nyhetsbrev, deltar i konkurranser eller lignende, kan ytterligere personopplysninger som du velger å oppgi til oss, behandles.

Personopplysningene samles inn (i) for at vi skal kunne kommunisere med deg, (ii) for å administrere markedsaktiviteter, og (iii) for å vedlikeholde, utvikle og forbedre våre Digitale Kanaler og plattformene de tilbys på.

Vi kan også bruke dine personopplysninger til direkte markedsføring og kampanjetilbud eller for å informere deg om andre produkter og tjenester som vi tilbyr og som kan være av interesse for deg. Hvis du ikke ønsker å motta slik informasjon, vennligst kontakt oss på personuppgifter@luna.se

Sikkerhet for beskyttelse av personopplysninger

Vi holder et høyt sikkerhetsnivå for å verne dine personopplysninger, og har i den hensikt iverksatt egnede tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger mot uautorisert tilgang, endring, videreformidling eller ødeleggelse.

Begrensninger i utlevering av personopplysninger

Vi kan bruke eksterne samarbeidspartnere til å utføre oppgaver på våre vegne, for eksempel å hjelpe til med markedsføring, analysere data og tilby tjenester. Når disse oppgavene utføres, kan det bety at våre samarbeidspartnere både i og utenfor EU får tilgang til dine personopplysninger. Selskaper som håndterer personopplysninger på våre vegne, er alltid forpliktet til å holde et høyt sikkerhetsnivå for å beskytte dine personopplysninger. Vi vil ikke selge personopplysninger eller på annen måte utlevere dine personopplysninger i annen utstrekning enn det som er beskrevet her.

Eksterne lenker

Denne integritetspolicyen gjelder for informasjon som vi behandler om deg innenfor rammen av våre Digitale Kanaler. Våre Digitale Kanaler kan av og til inneholde lenker til eksterne nettsteder eller tjenester som vi ikke kontrollerer. Hvis du følger en lenke til et eksternt nettsted, oppfordres du til å gjøre deg kjent med prinsippene for behandling av personopplysninger som gjelder for den aktuelle siden.

Rett til informasjon

Du har rett til når som helst å be oss om å slutte å behandle dine personopplysninger, hvorpå vi vil gjøre det hvis det ikke finnes noen lov eller annen forskrift som pålegger oss å fortsette å behandle dem. Vennligst kontakt oss i så fall på personuppgifter@luna.se. Du har også rett til en gang per år, på skriftlig begjæring signert av deg, å få informasjon om hvilke personopplysninger vi har registrert om deg, samt å få eventuelle feilaktige opplysninger rettet. Ved forespørsel om informasjon i henhold til dette avsnittet vil vi sikre identiteten til den som spør før vi svarer på forespørselen.